Сонин хачин

Шуурхай мэдээ:Өнөөдөр кoронавирусийн хaлдвар…УНШ!!!

К.оронавируст х.алдварыг и.лрүүлэхээр сүүлийн хоногт улсын хэмжээнд хийсэн ш.и.нжилгээний х.ариуг танилцууллаа.

Э.М.Я-ны хэвлэлийн ажилтан Б.Ууганбаяр “Сүүлийн 24 цагт к.о.р.онавирусийн х.а.л.двар и.лрүүлэх з.о.рилгоор 10,000 гаруй хүнээс ш.инжилгээ авах явцад 1,015 хүнээс х.а.лдвар илэрлээ.

Нийт х.а.лдварын тоо улсын хэмжээнд 40,396 болж байгаа. 1,015 тохиолдлын нэг нь э.м.нэлгээс ш.алгаалах х.а.лдвар бол 16 нь г.а.даадаас зөөвөрлөгдсөн бөгөөд дөрөвдүгээр сарын 26-нд Энэтхэгээс ирсэн хүмүүсийн давтан ш.и.н.жилгээгээр х.а.лдвар илэрсэн байна.

Эдгээр иргэн Дорноговь аймагт т.у.сгаарлагдаж байгаа.

Бусад буюу дотоодод бүртгэгдсэн х.а.л.дварыг задалж танилцуулбал, 895 нь Улаанбаатар хотод 103 нь орон нутагт бүртгэгдлээ.

Сүүлийн 24 цагт 1,401 хүн э.д.гэрсэн. Ингэснээр нийт э.д.гэрсэн хүний тоо 24,333 боллоо. Х.а.л.дварын улмаас 4,869 хүн э.м.нэлэгт хэвтэн э.м.члүүлж байгаагаас

Хөнгөн – 2,717

Х.үндэвтэр – 1,545

Х.үнд – 486

Маш х.үнд – 121 хүн байна. Хөнгөн хэлбэрээр ө.в.члөн гэртээ тусгаарлагдаж байгаа 8,214 хүнд өрхийн э.р.үүл м.э.н.дийн төвөөс хяналт тавьж байна.

Өнгөрсөн хоногт 57-83 насны долоон х.үн н.а.с б.а.рлаа. Н.а.с б.а.р.сан иргэд э.м.н.элэгт х.э.втэн э.м.ч.лүүлж байсан.

Мөн х.а.л.двар авсан хэдий ч өөр ө.в.ч.ний улмаас н.а.с б.а.рсан нэг тохиолдол бүртгэгдлээ. Н.а.с б.а.рсан хүмүүсийн ар гэр, төрөл төрөгсдөд гүн э.м.г.энэл и.л.эрхийлье” гэлээ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button