Сонин хачин

С.Баярцогтыг үндэслэлгүй я.л.ласан гэж үзэж х.э.ргийг нь м.өрдөн б.а.йцаалтад ш.и.лжүүллээ

Улсын дээд ш.ү.үх х.о.ёр ш.үүгчийн т.у.сгай саналыг үндэслэн С.Баярцогт, Б.Бямбасайхан, Б.Ариунсан, Д.Ганболд, Б.Бадрал нарт х.олбогдох 470 х.автас х.э.ргийг ө.нөөдөр х.я.нан х.э.лэлцэнэ. Х.у.ралдаанаар С.Баярцогтын х.э.ргийг т.у.с.гаарлаж, м.өрдөн б.а.йцаалтад б.уцаахаар шийдвэрлэлээ. Энэ талаар С.Баярцогтын ө.мгөөлөгч Г.Орхон “Өмнө нь анхан, давах, х.яналтын ш.атаар гаргасан шийдвэрүүд х.ууль ёсны байх шаардлагыг х.ангахгүй байна.

П.р.окуророос г.а.ргасан я.ллах дүгнэлт хангалттай нотлох баримтаар тогтоогдоогүй гэсэн асуудлууд яригдсан. Өмнө нь х.э.ргийн талаар янз бүрийн мэдээлэл өгөөгүй байсан.

Одоо х.эрэг мөрдөн байцаалтад шилжсэн учир С.Баярцогтод ямар үндэслэл я.л оноосон талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө” гэж хэллээ. Хэрэг п.р.окурорт очих хүртэл таслан с.эргийлэх арга хэмжээг нь хэвээр үлдээх бөгөөд харин Д.Ганболд, Б.Ариунсан, Б.Бямбасайхан нарыг с.у.ллах шийдвэр гаргасныг зөв гэж үзсэн байна. Эргэн сануулахад

өнгөрсөн тавдугаар сарын 19-нд Сангийн сайд асан С.Баярцогт, Татварын ерөнхий газрын дарга асан Б.Ариунсан, Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал асан Б.Бямбасайхан, “Эрдэнэс Оюутолгой” компанийн Гүйцэтгэх захирал асан Д.Ганболд нарт холбогдох х.эргийг Улсын Дээд шүүхийн х.яналтын шатны хуралдаанаар хэлэлцсэн.

Хуралдаанаар С.Баярцогтын 4 жил 8 сар х.оригдох я.лыг хэвээр үлдээж, Д.Ганболд, Б. Ариунсан, Б. Бямбасайхан н.арыг с.у.ллах шийдвэр гаргасан билээ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button